Digital Librarian มีฐานข้อมูลกลางไหม

มีครับ
หน้าจอนี้สำหรับค้นหาหนังสือจากฐานข้อมูลกลาง สามารถค้นหาได้โดย

  • สแกนบาร์โค้ด ISBN ของหนังสือ หรือ
  • หากไม่มีเครื่องสแกน สามารถกรอกเลข ISBN แล้วกด Enter หรือ
  • กรอกชื่อเรื่องที่ต้องการค้นหา
  • โปรแกรมจะแสดงข้อมูลที่พบ
  • ผู้ใช้สามารถดับเบิ้ลคลิ๊กรายการที่ต้องการ เพื่อนำเข้าฐานข้อมูลได้ทันที และ
  • หากรายการนั้นมีภาพหน้าปก โปรแกรมก็จะดึงภาพหน้าปกมาลงใส่ในระบบห้องสมุดได้ด้วย
  • สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขสำเนา ได้ทันที ที่หน้าจอด้านขวามือ
  • หากต้องการปรับแต่งข้อมูลให้ตรงใจ กดปุ่ม ICON B เพื่อเข้าระบบลงทะเบียนได้ทันที
  • ครับ