ปรับการสำรองฐานข้อมูล เพิ่มสำรองไฟล์มัลติมีเดีย

ปรับการสำรองฐานข้อมูล

เดิมการสำรองข้อมูล จะทำเฉพาะการสำรองฐานข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้สำรองไฟล์ภาพปก ไฟล์ภาพสมาชิก ไฟล์มัลติมีเดียต่างๆ เนื่องจากจะใช้พื้นที่ในการสำรองมาก แต่ด้วยขนาดของ Harddisk ที่ติดมากับเครื่องรุ่นหลังๆ มีขนาดใหญ่ขึ้นมาก ทำให้มีพื้นที่มากพอในการสำรองไฟล์มัลติมีเดีย สำหรับห้องสมุดที่ใช้งานทั่วๆ ไป บริษัท จึงตัดสินใจ เพิ่มฟังก์ชั่นสำรองไฟล์มัลติมีเดีย หลังสำรองฐานข้อมูล

สำหรับลูกค้าที่ใช้งานระบบห้องสมุดอยู่แล้ว จะต้องทำการอัพเกรดโปรแกรม และในการสำรองฐานข้อมูลครั้งแรกหลังอัพเกรด อาจจะใช้เวลาในการแบ็กอัพข้อมูลนานเนื่องจากต้องแบ็กอัพไฟล์มัลติมีเดียที่มีอยู่แล้วทั้งหมด แต่ในการสำรองครั้งต่อๆ ไป จะสำรองเฉพาะไฟล์ที่เพิ่มเข้ามาหลังการสำรองครั้งก่อนเท่านั้น จึงจะใช้เวลาไม่มาก

สิ่งที่เพิ่มเข้ามาอีกอย่างคือ การแจ้งผลการสำรองฐานข้อมูลพร้อมแจ้งขนาดไฟล์ที่สำรองหลังจากการบีบอัดไฟล์ เพื่อให้ผู้ใช้รับตรวจสอบว่า ขนาดไฟล์ผิดปกติจากเดิมหรือไม่ แม้โอกาสเกิดข้อผิดพลาดจะน้อยมาก แต่การแจ้งผลการสำรองก็จะทำให้อุ่นใจได้มากขึ้น

การแบ็กอัพ ทั้ง 2 ส่วน ทั้งฐานข้อมูล และไฟล์มัลติมีเดีย ทำได้โดยกดปุ่มในโปรแกรมเพียงปุ่มเดียว หรือหากกลัวลืมแบ็กอัพ ผู้ใช้ สามารถตั้งให้โปรแกรมแบ็กอัพให้อัตโนมัติทุกครั้งที่ปิดโปรแกรมก็ได้ครับ