ค่าใช้จ่าย (แฝง) ที่มักถูกมองข้าม

ในมุมมองด้านการตลาด ราคาที่ต้องจ่าย ไม่ใช่เรื่องของเงินเพียงอย่างเดียว แต่จะหมายรวมถึง การใช้เวลา คือเวลาที่เสียไปในการทำงาน การทุ่มเททรัพยากร และบุคลากร ฯลฯ เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย และยังหมายรวมถึงผลในด้านลบ ที่เกิดจากการใช้ เช่นปัญหาจุกจิก เรื้อรัง ปัญหาสุขภาพจิต เป็นต้น กล่าวได้ว่า แม้แต่ของฟรี ยังมีค่าใช้จ่าย ที่แฝงมาในรูปแบบอื่น การเลือกใช้โปรแกรมโดยเฉพาะที่ต้องเสียเงินซื้อหามา จึงควรต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายแฝงเหล่านี้

มองในด้านสิ่งที่ควรได้รับ ไม่ใช่เพียงแค่โปรแกรมสำหรับช่วยงานเท่านั้น แต่ยังต้องรวมถึงบริการหลังการขาย และสิ่งดีๆ ที่ควรจะได้รับ เช่น การลดภาระการทำงาน การทำงานสะดวกสบายยิ่งขึ้น โอกาสในการพัฒนาคุณภาพงานที่ดีกว่า และโอกาสที่ผู้ใช้บริการจะได้รับบริการที่ดีขึ้น ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ฯลฯ

โลกหมุนเร็วขึ้นทุกวัน เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา ห้องสมุดควรต้องก้าวให้ทันยุคสมัย เพื่อพัฒนาคุณภาพงานให้ดีกว่า ให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ดีกว่า เมื่อต้องหาโปรแกรมมาเป็นตัวช่วย จึงไม่ควรมองข้ามสิ่งเหล่านี้ เพื่อให้ได้โปรแกรมที่ดี ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ สามารถทำงานและพัฒนาคุณภาพงานให้ดียิ่งขึ้น