Digital Librarian on Cloud

 
<< คลิ๊กที่ชื่อระบบ เพื่อดูคุณสมบัติเด่นของแต่ละระบบ    << ราคารวม VAT 7% แล้ว
ระบบงานปีแรกโปรโมชั่นโควิดปีถัดไปปีละเลือก
(บาท)-30% เหลือ(บาท)(บาท)
1. ระบบลงทะเบียนทรัพยากร (Cataloging)
2. ระบบลงทะเบียนสมาชิก (Patron)
3. ระบบยืมคืน (Circulation)
4. ระบบสืบค้นและให้บริการผ่านเว็บ บราวเซอร์ (Web OPAC)
5. ระบบสืบค้น (OPAC)
6. ระบบมัลติมีเดีย (Multimedia)
7. ระบบจองและบริหารการจอง (Reservation)
8. ระบบสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint)
9. ระบบการแจ้งเตือนผ่าน Application Line (Line Notify)
10. เครื่องมือ (Tools) ฟรี
 
 
รวม   บาท
 
 

* = ใช้ร่วมกับระบบมัลติมีเดีย - ระบบที่ 6
** = ใช้ร่วมกับระบบสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint) - ระบบที่ 8
*** = ใช้ร่วมกับระบบจองและบริหารการจอง - ระบบที่ 7

ข้อดีของระบบ Cloud :
1. ไม่ต้องเสียงบประมาณจัดหา Server เอง ไม่ต้องดูแล Server เอง มีการสำรองข้อมูลตามรอบของผู้ให้บริการ
2. สามารถให้บริการสืบค้น (Web OPAC) ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทันที อยู่ที่ไหนก็สามารถสืบค้นและรับบริการอื่นๆ ได้
3. หากมีปัญหาในฝั่งของ Server เพียงแจ้งปัญหาเข้ามา บริษัทสามารถแก้ไขได้ โดยผู้ใช้ไม่ต้องดำเนินการใดๆ

ข้อสังเกต :
1. ต้องเสียค่าบริการเป็นรายปี แต่เป็นจำนวนเงินที่ใกล้เคียงกับค่าดูแลรักษาระบบที่บางบริษัทกำหนดให้ต้องจ่ายรายปี ปีละ 10-20% ของราคาซื้อขาย(แบบซื้อขาด)
2. ผู้บริหารบางหน่วยงานไม่ต้องการเสียค่าบริการรายปี โดยมองว่า เป็นการทิ้งภาระผูกพันให้กับผู้บริหารรุ่นต่อๆ ไป บริษัทจึงเสนอทางเลือกแบบที่ 3 ที่สามารถเปลี่ยนจากระบบ Cloud สู่ระบบซื้อขาดได้ถ้าต้องการ คลิ๊กดูรายละเอียดที่นี่ ในหัวข้อ From Cloud to Prem

หมายเหตุ :
1. ติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง
2. เครื่องสแกนบาร์โค้ด และเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ลูกค้าสามารถจัดซื้อจัดหาเอง จะได้ในราคาที่ต่ำกว่า โดยเฉพาะเมื่อซื้อจากเว็บออนไลน์ในช่วงโปรโมชั่น
3. ราคาที่เสนอ สำหรับการใช้งานโปรแกรมบนเครื่องที่มีสเปค และพื้นที่บน Cloud ที่ปกติเพียงพอกับการใช้งานทั่วไปอยู่แล้ว ในกรณีที่ต้องการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียจำนวนมาก หรือต้องการใช้สเปคเครื่องที่สูงขึ้น สามารถอัพเกรดได้ในภายหลัง โดยค่าใช้จ่ายส่วนนี้ หลักๆ ถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการ Cloud
4. ระบบหลักที่จำเป็นต้องมีคือระบบที่ 1 - 4 อย่างไรก็ดีสำหรับห้องสมุดที่มีงบประมาณจำกัด สามารถเลือกใช้ระบบสืบค้นปกติ ซึ่งจะต้องติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องที่ต้องการให้บริการสืบค้น (ระบบที่ 5) แทนระบบสืบค้นผ่านเว็บ บราวเซอร์ ซึ่งสามารถสืบค้นได้ทุกเครื่องจากทั่วโลก โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม(ระบบที่ 4)
5. กรณีที่เลือกใช้ระบบมัลติมีเดีย และต้องการเก็บ Ebook, ไฟล์วิดีโอ คลิปเสียง ฯลฯ จำนวนมาก ค่าใช้จ่ายในการใช้พื้นที่จะสูงขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาที่ผู้ให้บริการ Cloud กำหนด ณ เวลานั้น
6. หากต้องการระบบงานอื่นๆ ( ดูรายละเอียดระบบงานทั้งหมด) นอกเหนือจากนี้ กรุณาติดต่อกับทางบริษัท