พิมพ์ลาเบลหรือรายงานไม่ได้ทั้งๆ ที่ต่อเครื่องพิมพ์อยู่

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #482
  rigmr
  Keymaster

  ให้ตรวจสอบดูครับว่า

  1. ถ้าก่อนเข้าเครื่องต้อง Logon ให้ตรวจสอบดูว่า Logon ด้วย User อะไร (หมายถึง Log on ตอนเปิดเครื่อง ไม่ใช่ตอนเข้าโปรแกรมห้องสมุดนะครับ) ถ้าเป็น User ที่สร้างขึ้นใหม่ ให้ดูข้อถัดไปครับ

  2. เลือกเครื่องพิมพ์ถูกต้องหรือไม่ โดยก่อนการพิมพ์ ให้กดปุ่ม Print setup (ปุ่มรูปเครื่องพิมพ์และไขควง) ในเมนูพิมพ์รายงาน เพื่อดูว่า มีเครื่องพิมพ์ที่จะพิมพ์อยู่ในรายการหรือไม่

  – ถ้าไม่มี ให้ตรวจสอบสายที่ต่อเข้าเครื่องพิมพ์ รวมถึงการติดตั้งเครื่องพิมพ์ว่า มีการติดตั้ง Driver เครื่องพิมพ์ให้เข้ากับเครื่องคอมพ์แล้วหรือไม่
  – ถ้ามีเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์นั้นถูกเลือกอยู่หรือไม่ ถ้าไม่ถูกเลือก ก็ให้เลือกโดยการคลิ๊กไปที่ชื่อเครื่องนั้น แล้วกดปิด

  หมายเหตุ ถ้าต้องการให้เครื่องพิมพ์นี้ถูกเลือกทุกครั้งโดยอัตโนมัติ ต้องตั้งค่าให้เครื่องพิมพ์นี้เป็น Default Printer จากเมนู Printers and faxes ใน control panel ของ Windows ตรงนี้เป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Windows นะครับ การเลือกนี้จะทำให้เมื่อสั่งพิมพ์ไม่ว่าจากโปรแกรมอะไร จะใช้เครื่องพิมพ์นั้นโดยอัตโนมัติ แต่เลือกเปลี่ยนไปเครื่องอื่นได้ ด้วยปุ่ม Setup ในแต่ละโปรแกรม

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.