บริษัทเปลี่ยนอีเมล์ใหม่ จาก fname@company.com เป็น fname.lname#companygroup.com

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #446
  rigmr
  Keymaster

  จากหัวข้อ เมื่อบริษัทกำหนดอีเมล์ใหม่ จะต้องแก้ที่ฐานข้อมูลสมาชิกด้วยใช่หรือไม่ และจะแก้ด้วยวิธีใดที่ดีที่สุด

  #447
  rigmr
  Keymaster

  ควรเปลี่ยนอีเมล์ แอดเดรส ของสมาชิกแต่ละคน ในฐานข้อมูลด้วยครับ ยกเว้นว่า ไม่ได้ใช้อีเมล์ทำอะไร (ไม่มีระบบทวงหนังสือผ่านอีเมล์ หรือแจ้งผลการจองผ่านอีเมล์) ก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้

  การแก้ไขปรับปรุงแยกเป็น 3 ส่วนครับ ส่วนอีเมล์ผู้รับ อีเมล์ผู้ส่ง และตั้งค่าระบบที่จะส่ง (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงด้วย)

  [u][b]ส่วนผู้รับอีเมล์ [/b][/u]
  ตรงส่วนนี้หากการนำเข้าข้อมูลสมาชิกใช้วิธีการ [b]Import[/b] ก็ต้อง Import ข้อมูลสมาชิกเข้ามาใหม่ เพื่อให้ระบบ update ข้อมูลให้ครับ

  แต่หากใช้ [b]Webservice[/b] ก็ไม่มีปัญหา เพราะระบบจะดึงข้อมูลโดยตรงจากฐานข้อมูลพนักงานอยู่แล้ว ไม่ต้องทำอะไรในส่วนนี้

  [b][u]ส่วนผู้ส่งอีเมล์[/u][/b]
  เข้าไปที่ Digital Security กดที่ปุ่ม Set อีเมล์ แล้วแก้ไนส่วนของอีเมล์ ผู้ส่งให้เป็นชื่อใหม่

  [u][b]ส่วนการตั้งค่าระบบส่งอีเมล์[/b][/u]
  ในที่เดียวกับส่วนผู้ส่ง จะเห็นช่องที่ระบุเครื่อง Server ที่จะใช้สำหรับส่งอีเมล์ แก้ให้ตรงกับที่ต้องการ

  เท่านี้เองครับ

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.