ทำไมหน้าเว็บที่แสดงชื่อผู้ค้างส่งแจ้งแสดงจำนวนไม่ตรงกับรายการค้างส่งในระบบยืมคืน

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #458
  rigmr
  Keymaster

  หน้าเว็บที่แสดงรายชื่อผู้ค้างส่ง แจ้งว่านาย ก. ค้างส่ง 8 รายการ แต่เมื่อเปิดหน้าจอยืมคืน กลับมีเพียงแค่ 3 รายการเท่านั้น ข้อผิดพลาดนี้เกิดจากอะไรและแก้ไขอย่างไรครับ

  #459
  rigmr
  Keymaster

  ขอเกริ่นก่อนครับว่า ในการทำทะเบียนสมาชิก มีโอกาสสูงที่ คนๆ เดียวกัน จะมาสมัครสมาชิกซ้ำ ในระหว่างการสมัคร อาจสะกดชื่อ นามสกุล ผิด ทำให้ระบบไม่สามารถตรวจสอบและแจ้งเตือนได้ ทำให้คนๆ เดียวมีรหัสสมาชิกมากกว่า 1 รหัส

  ในการยืมหนังสือ จะใช้การสแกน(หรือคีย์)รหัสสมาชิกเพื่อระบุตัวตน เช่น 0001 หากมีรายการที่เคยยืมอยู่ ก็จะแสดงรายการทั้งหมดให้เห็น เช่นกรณีที่เป็นปัญหา นายก. มีรายการค้างส่ง 3 รายการก็จะแสดง 3 รายการ

  แต่ในรายงานค้างส่งคืน จะแสดงรายการค้างส่งของสมาชิกทุกๆ คน ทุกๆ รหัส ดังนั้นจึงแสดงรายการยืมของนายก. ที่พบในทุกรหัส กรณีนี้นายก. ในรหัสหนึ่งมีการยืม 3 รายการ และอีกรหัสหนึ่งมีการยืม 5 รายการ

  วิธีการตรวจสอบง่ายๆ นะครับ
  ให้ลองดูที่รายการค้างส่งแต่ละรายการว่า มีชื่อและนามสกุลของนายก. ถูกต้องตรงกันทุกบรรทัดหรือไม่ ซึ่งอาจพบว่า อาจมีบางบรรทัด สะกดผิด หรือเว้นวรรคระหว่างชื่อนามสกุลไม่เท่ากัน

  การแก้ไขที่ง่ายที่สุดคือ ลบรหัสทิ้งให้เหลือเพียงรหัสเดียว โดยก่อนลบ ต้องให้ผู้ยืม คืนหนังสือภายใต้รหัสนั้นให้หมดก่อน(รวมถึงค่าปรับด้วยถ้ามี)แล้วลบสมาชิกรหัสนี้ทิ้งไป

  • This reply was modified 6 years, 3 months ago by rigmr.
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.