#519
rigmr
Keymaster

สาเหตุมี 108 ครับ ที่พบบ่อยคือ เครื่องติดไวรัส เช่น server เสีย มีผู้เปลี่ยนแปลงค่าอะไรบางอย่างในเครื่อง Server หรือระบบเครือข่าย หรือเครื่องที่ใช้งาน Uninstalll โปรแกรมบางตัวออก โดยไม่แจ้งให้ทราบหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ฯลฯ

ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด นี่คือวิธีการตรวจสอบว่า ทำไมถึงใช้โปรแกรมไม่ได้ ดูตามลิงค์ด้านล่างนะครับ
https://www.dss.co.th/howto/rescue.html

ท้ายที่สุด ถ้ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ต่อต่อเข้ามาที่บริษัทนะครับ