#506
rigmr
Keymaster

ได้ครับ ทุกอย่างที่ทำงานผ่าน client จะถูกส่งไปเก็บที่ Server หมดครับ ทั้งข้อมูล ภาพปก ฯลฯ ยกเว้นในกรณีที่มีการอัพเกรดโปรแกรม อาจต้องยกเลิกโปรแกรม deep freeze ชั่วคราว เมื่อ upgrade เสร็จ ก็เปิดใช้ deep freeze ได้ตามปกติ

หมายเหตุ เครื่อง client นี่ต้องเป็น client จริงๆ อย่างเดียวนะครับ ไม่ใช่ทำหน้าที่เป็นทั้ง Server และ Client ในเครื่องเดียวกัน เพราะถ้าเป็นอย่างนั้น เมื่อเปิดเครื่องทุกครั้ง ข้อมูลที่เคยลงจะหายแน่อนครับ