Reply To: ปรับให้ Smart Library สามารถพิมพ์สันปกและบาร์โค้ดหนังสือบนสติ๊กเกอร์สำเร็จรูป

#501
rigmr
Keymaster

สำหรับการพิมพ์จากหน้าเว็บสิ่งสำคัญที่ขอย้ำว่าห้าม ลืมทำเด็ดขาดคือ ต้องกำหนดหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ และ margin ของหน้า Internet Explorer ให้ถูกต้อง วิธีการกำหนดทำได้ง่าย โดย
1. เลือกที่เมนู file -> page setup… ->
2. กำหนดค่าส่วน Margin ทุกอันเป็น 0 ทั้งหมด (หากครั้งหน้าเปิดเข้ามาดูตรงนี้ ค่าอาจเปลี่ยนเป็นค่าอื่น เพราะโปรแกรมจะกำหนดค่าที่น้อยที่สุดที่ตั้งได้ให้ ก็ไม่สำคัญไม่ต้องเปลี่ยนซ้านะครับ) และ
3. กำหนดค่าในส่วน Header และ Footer เป็น Empty หรือว่าง ทั้งหมด