#468
rigmr
Keymaster

คืออย่างนี้ครับ เดิมในส่วนของการลงทะเบียนหนังสือในช่องผู้แต่ง จะมี checkbox ให้คลิ๊กเลือกว่า ใครเป็นผู้แต่งหลัก แต่เนื่องจากเห็นว่า โดยปกติสามัญ เมื่อมีการลงทะเบียนชื่อผู้แต่ง ผู้ใช้จะลงผู้แต่งหลักเป็นลำดับแรกอยู่แล้ว ทางเราจึงกำหนดให้ผู้แต่งคนแรก คือผู้แต่งหลักโดยอัตโนมัติ ส่วนลำดับถัดไป(ถ้ามี)ก็เป็นผู้แต่งร่วมไปโดยปริยาย

เหตุผลสำคัญที่ตัด Checkbox นี้ออก เพราะดูรกหูรกตา โดยไม่จำเป็นครับ

รับประกันครับว่า เมื่อ Export ข้อมูลออกไปในรูปแบบ Marc จะมีชื่อผู้แต่งคนแรก เป็นผู้แต่งหลัก และได้ Tag 100 แน่นอนครับ