Reply To: ทำไมหน้าเว็บที่แสดงชื่อผู้ค้างส่งแจ้งแสดงจำนวนไม่ตรงกับรายการค้างส่งในระบบยืมคืน

#459
rigmr
Keymaster

ขอเกริ่นก่อนครับว่า ในการทำทะเบียนสมาชิก มีโอกาสสูงที่ คนๆ เดียวกัน จะมาสมัครสมาชิกซ้ำ ในระหว่างการสมัคร อาจสะกดชื่อ นามสกุล ผิด ทำให้ระบบไม่สามารถตรวจสอบและแจ้งเตือนได้ ทำให้คนๆ เดียวมีรหัสสมาชิกมากกว่า 1 รหัส

ในการยืมหนังสือ จะใช้การสแกน(หรือคีย์)รหัสสมาชิกเพื่อระบุตัวตน เช่น 0001 หากมีรายการที่เคยยืมอยู่ ก็จะแสดงรายการทั้งหมดให้เห็น เช่นกรณีที่เป็นปัญหา นายก. มีรายการค้างส่ง 3 รายการก็จะแสดง 3 รายการ

แต่ในรายงานค้างส่งคืน จะแสดงรายการค้างส่งของสมาชิกทุกๆ คน ทุกๆ รหัส ดังนั้นจึงแสดงรายการยืมของนายก. ที่พบในทุกรหัส กรณีนี้นายก. ในรหัสหนึ่งมีการยืม 3 รายการ และอีกรหัสหนึ่งมีการยืม 5 รายการ

วิธีการตรวจสอบง่ายๆ นะครับ
ให้ลองดูที่รายการค้างส่งแต่ละรายการว่า มีชื่อและนามสกุลของนายก. ถูกต้องตรงกันทุกบรรทัดหรือไม่ ซึ่งอาจพบว่า อาจมีบางบรรทัด สะกดผิด หรือเว้นวรรคระหว่างชื่อนามสกุลไม่เท่ากัน

การแก้ไขที่ง่ายที่สุดคือ ลบรหัสทิ้งให้เหลือเพียงรหัสเดียว โดยก่อนลบ ต้องให้ผู้ยืม คืนหนังสือภายใต้รหัสนั้นให้หมดก่อน(รวมถึงค่าปรับด้วยถ้ามี)แล้วลบสมาชิกรหัสนี้ทิ้งไป

  • This reply was modified 6 years, 3 months ago by rigmr.