#447
rigmr
Keymaster

ควรเปลี่ยนอีเมล์ แอดเดรส ของสมาชิกแต่ละคน ในฐานข้อมูลด้วยครับ ยกเว้นว่า ไม่ได้ใช้อีเมล์ทำอะไร (ไม่มีระบบทวงหนังสือผ่านอีเมล์ หรือแจ้งผลการจองผ่านอีเมล์) ก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้

การแก้ไขปรับปรุงแยกเป็น 3 ส่วนครับ ส่วนอีเมล์ผู้รับ อีเมล์ผู้ส่ง และตั้งค่าระบบที่จะส่ง (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงด้วย)

[u][b]ส่วนผู้รับอีเมล์ [/b][/u]
ตรงส่วนนี้หากการนำเข้าข้อมูลสมาชิกใช้วิธีการ [b]Import[/b] ก็ต้อง Import ข้อมูลสมาชิกเข้ามาใหม่ เพื่อให้ระบบ update ข้อมูลให้ครับ

แต่หากใช้ [b]Webservice[/b] ก็ไม่มีปัญหา เพราะระบบจะดึงข้อมูลโดยตรงจากฐานข้อมูลพนักงานอยู่แล้ว ไม่ต้องทำอะไรในส่วนนี้

[b][u]ส่วนผู้ส่งอีเมล์[/u][/b]
เข้าไปที่ Digital Security กดที่ปุ่ม Set อีเมล์ แล้วแก้ไนส่วนของอีเมล์ ผู้ส่งให้เป็นชื่อใหม่

[u][b]ส่วนการตั้งค่าระบบส่งอีเมล์[/b][/u]
ในที่เดียวกับส่วนผู้ส่ง จะเห็นช่องที่ระบุเครื่อง Server ที่จะใช้สำหรับส่งอีเมล์ แก้ให้ตรงกับที่ต้องการ

เท่านี้เองครับ