Reply To: สมาชิกบ่นว่า ไม่เคยยืมหนังสือชื่อนี้ แต่ทำไมมีประวัติว่าเคยยืม

#445
rigmr
Keymaster

ปัญหาข้างต้น เกิดจากหนังสือเมื่อมีการจำหน่ายหนังสือเก่าออกไป จากที่ควรต้องเปลี่ยนสถานะว่าหนังสือเล่มนี้ (เลขทะเบียนนี้) ถูกจำหน่ายไปแล้ว ตามขั้นตอนปกติ แต่เจ้าหน้าที่เกิดเสียดายเลขทะเบียนหรืออาจอยากให้เลขทะเบียนต่อเนื่อง จึงทำการแก้ชื่อหนังสือ เป็นชื่อหนังสือที่เพิ่งซื้อมาใหม่แทน ประวัติอะไรต่างๆ นานาที่เกิดขึ้นกับหนังสือเดิมที่ใช้เลขทะเบียนนี้ จึงถูกโอนไป เป็นประวัติภายใต้ชื่อใหม่ด้วย

เหมือนกับการ ที่มีคนเสียชีวิต แล้วเอา รหัสประจำตัวคนนั้น ไปให้กับเด็กเกิดใหม่ ถ้าใครเรียกดูประวัติผ่านทางรหัสประจำตัว ก็อาจจะพบว่า เด็กคนนี้ชื่อนี้ แต่งงานแล้ว มีบุตรแล้วเป็นต้น

กรณีนี้ ปกติจะไม่เกิดเพราะโดยปกติจะใช้วิธีเปลี่ยนสถานะดังกล่าว ที่พบเป็นกรณีของลูกค้าเก่ามากๆ แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ มีคนหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนมาทำหน้าที่ช่วยงานห้องสมุดอยู่หลายคนตลอดหลายปีที่ผ่านมา

บันทึกไว้เผื่อใครเจอปัญหาเช่นกันครับ ไม่ใช่ปัญหาของโปรแกรมนะครับ งานฐานข้อมูลทุกอย่าง เช่นทะเบียนประวัติ ประวัติคนไข้ ฯลฯ ถ้าทำอย่างนี้ ก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้เช่นกันครับ