Reply To: จะพิมพ์สติ๊กเกอร์ลาเบลติดหนังสือ ใส่ทะเบียนถูกแน่นอนแต่ทำไมไม่ได้

#443
rigmr
Keymaster

ลองเช็ควันลงทะเบียนที่กรอกลงไปในระบบลงทะเบียนดูครับว่า ผิดหรือไม่ มีตัวอย่างที่เคยเจอคือ กรอกวันลงทะเบียนเป็น 04/04/4048 ซึ่งผิด ระบบพิมพ์บาร์โค้ดไม่พิมพ์ ให้เพราะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ถูกต้องครับ

โดยปกติ โปรแกรมจะใส่วันลงทะเบียนให้อัตโนมัติ เป็นวันที่ปัจจุบัน พร้อมๆ กับให้เลขทะเบียนอัตโนมัติ จึงไม่จำเป็นต้องแก้ไข แต่ในกรณีที่เป็นหนังสือเก่า และต้องการแก้ไขวันลงทะเบียน ก็สามารถทำได้ (เช่นเดียวกับการแก้ไขเลขทะเบียนก็ทำได้เช่นกัน) ซึ่งก็ต้องคีย์ให้ถูกต้องครับ