Reply To: ติดตั้งโปรแกรมใหม่ โปรแกรมไม่แสดง Logo ที่หน้ารายงานและหน้าพิมพ์ลาเบล

#439
rigmr
Keymaster

ต้องนำไฟล์ที่เป็น Logo มาใส่ในที่ ที่โปรแกรมอยู่ครับ

โลโก้ที่ใช้ในโปรแกรม มี 2 ขนาด คือโลโก้ที่ใช้พิมพ์รายงานหรือลาเบล ขนาด 65×65 pixel ใช้ชื่อว่า logo.jpg อีกขนาดคือ 130×130 pixel ใช้ชื่อว่า logo_login.jpg ทั้ง 2 ไฟล์ จะต้องเก็บไว้ที่ c:/librarian ของเครื่องที่จะใช้งานทุกเครื่องครับ

หากมีการติดตั้งโปรแกรมห้องสมุดที่เครื่องอื่นอยู่ด้วย แนะนำให้ copy โฟลเดอร์ librarian ที่อยู่ในไดร์ฟ c: มาทับที่ไดร์ฟ c: ของเครื่องที่เพิ่งติดตั้งใหม่ได้เลยครับ จะได้โปรแกรมที่อัพเดทเป็นตัวเดียวกัน และไฟล์ logo ทั้ง 2 ไฟล์ข้างต้น ก็จะติดมาด้วย

หากไม่มี logo เลย ให้นำ logo ของหน่วยงาน มาปรับแต่งขนาดและตั้งชื่อไฟล์ ตามที่ระบุข้างต้น นะครับ

หมายเหตุ : โดยปกติ เมื่อมีการติดตั้ง (setup) โปรแกรม โปรแกรมจะใส่ logo ทั้ง 2 ลงไปใน c:/librarian ด้วย แต่หากมีการส่งมอบงานและแผ่นติดตั้ง (setup) โปรแกรมก่อนที่จะมี หรือให้ logo มา เมื่อติดตั้ง จะไม่มี หรือหากมีก็จะเป็น logo ของที่อื่น ดังนั้น จึงต้องนำ logo ที่ว่า มาใส่เองในภายหลังครับด้วยวิธีการข้างต้นครับ