Reply To: ต้องการให้แสดงโลโก้บนสติ๊กเกอร์ลาเบลที่ติดปกหนังสือ

#436
rigmr
Keymaster

ต้องทำที่หน้าจอพิมพ์ลาเบลนะครับ โดย
1. เปิดหน้าจอขึ้นมา แล้วกรอกเลขทะเบียนอะไรก็ได้สักหนึ่งทะเบียน แล้วกด Enter
2. สังเกตที่กลางหน้าจอด้านล่าง จะเห็นปุ่มลูกศร ให้กดปุ่มนี้ จะเป็นการเปิดส่วนการปรับแต่งลาเบล (เช่นขยับซ้ายขวา ขึ้นลง กำหนดสี ฯลฯ)
3. ที่ด้านล่างจะพบคำว่า Logo ให้คลิ๊กให้มีเครื่องหมาย ถูก ที่หน้าคำนี้ แล้วกดปุ่ม Save

หมายเหตู : หากมีเครื่องหมายนี้อยู่แล้ว แสดงว่าไม่มีรูปโลโก้ ให้นำไฟล์โลโก้ ตั้งชื่อเป็น logo.jpg ปรับขนาดเป็น 65×65 pixel แล้วนำไปใส่ไว้ที่ c:/librarian
หรือหากมีเครื่องอื่นที่ใช้โปรแกรมอยู่ และมีโลโก้อยู่แล้วที่ c:/librarian ให้ copy มาใส่ใน c:/librarain ของเครื่องที่ไม่มี

  • This reply was modified 6 years, 3 months ago by rigmr.