#356
rigmr
Keymaster

ลองเปิดโปรแกรม Notepad หรือ MS word แล้วลองสแกนบาร์โค้ดดู หากสแกนได้ปกติ แต่สแกนที่โปรแกรมห้องสมุดไม่ได้ ปัญหาน่าจะอยู่ที่โปรแกรม (แต่ที่ผ่านมา ไม่เคยพบว่าปัญหานี้จะเกิดจากโปรแกรมแต่อย่างใด)

หากสแกนที่ Notepad หรือโปรแกรมอื่นๆ ไม่ได้ คือสแกนแล้วไม่เกิดอะไรขึ้น ปัญหาน่าจะเกิดจาก
1. เสียบเครื่องสแกนเข้ากับช่องเสียบเม้าส์ ซึ่งที่ถูกต้องเสียบที่ช่องเสียบคีย์บอร์ด อย่างไรก็ดีเครื่องสแกนสมัยใหม่จะใช้การเชื่อมต่อ(port)แบบ usb ทำให้ปัญหานี้ไม่ค่อยพบในป้จจุบัน

2. โดยปกติ เครื่องสแกนจะอ่านบาร์โค้ดที่โปรแกรมใช้ได้ (3of9barcode) แต่หากเป็นเครื่องเก่าที่เคยใช้กับงานอื่น อาจถูกตั้งค่า ทำให้ไม่สามารถอ่านได้ การแก้ไขทำได้โดยการตั้งค่าใหม่ วิธีการขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อ

3. เครื่องสแกนเสียครับ

  • This reply was modified 6 years, 3 months ago by rigmr.
  • This reply was modified 6 years, 3 months ago by rigmr.