Tag Archives: โปรแกรมห้องสมุด

เลขหมู่หนังสือ – คู่มือเอาตัวให้รอด

เลขหมู่หนังสือ

เลขหมู่หนังสือ – การวิเคราะห์และให้หมวดหมู่ นับเป็นยาขมสำหรับบรรณารักษ์ โดยเฉพาะบรรณารักษ์มือใหม่ ที่ยังไม่แม่นเรื่องวิธีการให้เลขหมู่หนังสือ หรือผู้ที่ต้องรับหน้าที่บรรณารักษ์ ทั้งๆ ที่ไม่ได้เรียนมาโดยตรง ข้อแนะนำ คือให้ศึกษาจากเว็บไซต์ การสร้างเลขหมู่ 000-900 ของร.ศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก ซึ่งได้แนะนำวิธีการวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือแบบ ดิวอี้ (Dewey) ที่นิยมใช้ในประเทศไทย โดยเฉพาะห้องสมุดขนาดกลางและเล็ก ซึ่งในเว็บไซต์ นอกจากจะแนะนำวิธีการให้หมวดหมู่ ยังมีเรื่องการลงรายการ Marc21 (ยาขมหม้อใหญ่ ถ้าอยากทำ) ให้ศึกษาด้วย หากสนใจคลิ๊กลิงค์ดูได้ครับ อย่างไรก็ดี โชคดีที่หนังสือใหม่ๆ เริ่มมีการให้เลขหมวดหมู่มาในส่วนข้อมูลบรรณานุกรมมากขึ้น บรรณารักษ์

Read More »