/ Published in How To
เลขหมู่หนังสือ
เลขหมู่หนังสือ – การวิเคราะห์และให้หมวดหมู่ นับเป็นยาขมสำหรับบรรณารักษ์ โดยเฉพาะบรรณารักษ์มือใหม่ ที่ยังไม่แม่นเรื่องวิธีการให้เลขหมู่หนังสือ หรือผู้ที่ต้องรับหน้าที่บรรณารักษ์ ทั้งๆ ที่ไม่ได้เรียนมาโดยตรง ข้อแนะนำ คือให้ศึกษาจากเว็บไซต์ การสร้างเลขหมู่ 000-900 ของร.ศ.เบญจรัตน์ สีทองสุก ซึ่งได้