Simple is beautiful

digitallibrarian

Simple is beautiful ความง่ายคือความงาม…Digital Librarian คือโปรแกรมที่ซ่อนความซับซ้อนยุ่งยาก ให้อยู่ภายใต้การทำงานที่เรียบง่าย หน้าจอดูพื้นๆ ไม่เห็นมีอะไร แต่หากได้เห็นถึงสิ่งที่โปรแกรมทำ
ได้และทำให้ เทียบราคาและข้อแตกต่างกับโปรแกรมอื่น จะพบความจริงที่ว่า ความง่ายคือความงดงาม…

Check Also

ต้องใช้ระบบอะไรบ้าง

  สำหรับผู้ที่มองหาโปรแกรมห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็นบรรณารักษ์ก็ดี ฝ่ายไอทีก็ดี หรือบริษัท ห้าง ร้านที่ต้องการนำไปเสนอให้ลูกค้าก็ดี คำถามที่อยู่ในใจคือ จะใช้โปรแกรมอะไรดี ต้องใช้ระบบอะไรบ้าง อะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็น ทำอย่างไรจึงจะไม่ถูกหลอก หรือชักจูงให้เชื่อ หรือเข้าใจอะไรผิด เช่น …