(ไม่)ด่วน!! ลด 30-40% โปรแกรมห้องสมุด Digital Librarian เพื่อร่วมฝ่าวิกฤตโควิด ในสภาวะที่เศรษฐกิจยังไม่ดีและมีงบประมาณจำกัด

/ / Breaking NEWS

ส่วนลดประมาณ 30% สำหรับ Digital Librarian (on Premise) และ 40% สำหรับ Digital Librarian on Cloud ท่านที่สนใจไม่ต้องรีบตัดสินใจนะครับ ทางบริษัทจะยังคงโปรโมชั่นนี้ไปจนกว่า สถานการณ์ต่างๆ จะดีขึ้น และเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านได้พิจารณาเปรียบเทียบกับโปรแกรมอื่นอย่างเต็มที่ครับ