LINE Notify กับงานห้องสมุด

Line Notify คือระบบการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่าน Application LINE ซึ่งเชื่อว่าเราๆ ท่านๆ ที่ใช้ Application LINE คงคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว เพราะมีการใช้ที่แพร่หลายมากในหลายองค์กร เช่น ธนาคาร ที่ใช้เพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีการถอนเงิน การจ่ายค่าสินค้า โรงเรียนใช้สำหรับแจ้งผู้ปกครองเมื่อบุตรหลานแสดงตนเข้าโรงเรียน เป็นต้น

สำหรับระบบห้องสมุด Digital Librarian เดิมบริษัทนำเสนอการใช้งานระบบ LINE Notify เพื่อให้ห้องสมุด สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังสมาชิก ที่มีหนังสือถึงกำหนดส่งในวันนี้ หรือในวันทำการถัดไป ให้นำหนังสือมาคืน เพื่อป้องกันปัญหาลืมคืน และต้องจ่ายค่าปรับ, การแจ้งให้คืนหนังสือที่เกินกำหนดส่งคืน, แจ้งให้ชำระค่าปรับค้างชำระ และการแจ้งรายการหนังสือใหม่ที่ห้องสมุดเพิ่งได้รับเข้ามา เป็นต้น

ล่าสุด บริษัทได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ คือการเปิดให้ห้องสมุดสามารถส่งรายการยืมทั้งหมด(ใบรายการยืม)ผ่าน LINE, การพิมพ์รายการค่าปรับชำระแล้วผ่าน LINE เพื่อยืนยันการจ่ายเงินแทนการพิมพ์ใบเสร็จ, การแจ้งการยืม หรือ การคืน แบบเรียลไทม์ คือทันทีที่ทำการยืมหรือคืนเสร็จ แบบเล่มต่อเล่ม

ทั้งหมดนี้ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับห้องสมุดและองค์กรที่นำเอาเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ กระตุ้นให้เกิดการใช้บริการห้องสมุด (การแจ้งรายการหนังสือใหม่) เป็นสำคัญ

สำหรับห้องสมุดที่ใช้ระบบ LINE Notify อยู่แล้ว ทางบริษัท จะทยอยติดต่อเพื่ออัพเดทฟีเจอร์ใหม่ให้นะครับ ส่วนห้องสมุดที่ยังไม่มีระบบห้องสมุด หรือห้องสมุดที่ใช้ Digital Librarian อยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ใช้ระบบ LINE Notify อย่าลืมว่า ทางบริษัท ยังคงเสนอส่วนลด 30% ช่วงโควิดให้เหมือนเดิมนะครับ

แจ้งรายการยืมทั้งหมด แทนการพิมพ์ใบยืม (กดปุ่มส่ง)

แจ้งรายการยืมแบบเรียลไทม์ ทันทีที่ยืมแบบอัตโนมัติ หรือให้ถามก่อนส่ง หรือเลือกไม่ส่งก็ได้

แจ้งรายการคืนแบบเรียลไทม์ ทันทีที่คืนแบบอัตโนมัติ หรือให้ถามก่อนส่ง หรือเลือกไม่ส่งก็ได้

แจ้งรายการรับชำระค่าปรับ แทนการพิมพ์ใบเสร็จ (กดปุ่มแจ้ง)