โปรแกรมห้องสมุด Digital Librarian ยกเลิกการจำหน่ายระบบอีเมล์แจ้งเตือน

/ / มีข่าวมาบอก
โปรแกรมห้องสมุด – ยกเลิกการจำหน่ายระบบอีเมล์แจ้งเตือน
ทดแทนด้วยระบบ Line Notify

ระบบอีเมล์ เตือน/ทวง หนังสือและ/หรือค่าปรับด้วยเหตุที่ระบบ Line มีการใช้แพร่หลายมากขึ้น ไม่ว่าในระดับนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน หรือประชาชนทั่วไป เมื่อเทียบกับระบบอีเมล์ จะมักจะใช้ในกลุ่มคนทำงานเป็นส่วนใหญ่เท่านั้น รวมถึงการกำหนดค่าต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้ สัมพันธ์โดยตรงกันนโยบาย หรือ Policy ขององค์กร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในระบบ Mail Server ขององค์กร จะส่งผลให้ต้องปรับแก้ค่าต่างๆ ทำให้ผู้ใช้ไม่ได้รับความสะดวก บริษัทจึงขอประกาศยกเลิกการจำหน่ายระบบอีเมล์แจ้งผลการจองและทวงทรัพยากรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอนำเสนอระบบ Line Notify เข้ามาใช้ในการทวงคืน การแจ้งข่าวสาร จากห้องสมุด ไปยังผู้ใช้บริการแทน

โปรแกรมห้องสมุด แจ้งเตือน/ทวง หนังสือและ/หรือค่าปรับ ผ่าน Line

โปรแกรมห้องสมุด แจ้งเตือน/ทวง หนังสือและ/หรือค่าปรับ ผ่าน Line

โปรแกรมห้องสมุด แจ้งรายชื่อหนังสือใหม่ผ่าน Line

โปรแกรมห้องสมุด แจ้งรายชื่อหนังสือใหม่ผ่าน Line

อย่างไรก็ตาม สำหรับห้องสมุดที่ใช้ระบบอีเมล์นี้อยู่ บริษัท จะยังคงให้บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเช่นเดิม แต่หากต้องการเปลี่ยนมาใช้ระบบ Line Notify ทดแทนระบบนี้ สามารถติดต่อมายังบริษัท เพื่อขอเปลี่ยนเป็นระบบแจ้งเตือนผ่าน Line notify ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่สำหรับห้องสมุด ที่ยังไม่ได้อัพเกรดระบบเลย จะทำไม่ได้นะครับ เพราะมีปัญหาทางด้านรหัสภาษา และการปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควร

จริงๆ สำหรับลูกค้าที่ให้โปรแกรมเวอร์ชั่นเก่ามากๆ ไม่ว่าจะต้องการใช้หรือไม่ใช้ระบบ Line Notify หรือระบบใหม่ๆ อื่นๆ ก็อยากให้อัพเกรดระบบสักที ลองดูข้อมูลเรื่องการอัพเกรดบางส่วนได้จาก ที่นี่ ครับ

สวัสดีครับ.

ป.ล. อย่าลืมนะครับ จำเว็บไซต์บริษัท ไม่ได้ จำเบอร์ติดต่อไม่ได้ จำอะไรไม่ได้ จำแค่ www.โปรแกรมห้องสมุด.com และต้องมี www. นำหน้าด้วยนะครับ