Digital Librarian | Upgrade Done!

Digital Librarian หน้าจอ Login ใหม่ภารกิจ ในการอัพเกรดโปรแกรม Digital Librarian ครั้งใหญ่ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เป็นการเปลี่ยนแปลง ทั้งในส่วนของ ฐานข้อมูล เว็บสืบค้น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยจากการถูกโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดี และการเปลี่ยนแปลงหน้าตาของโปรแกรมให้ดูเรียบร้อย สวยงาม และทันสมัย น่าใช้มากขึ้น จากเดิมที่เป็นโปรแกรมที่งามแต่ภายใน ตอนนี้ดูงามทั้งภายในและภายนอกแล้วครับ

อันที่จริง ตัวโปรแกรม

เอง ได้รับการอัพเกรดอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้การทำงานสะดวกขึ้น มีประสิทธิภาพ และเสถียรมากขึ้น แต่เป็นการอัพเกรดแบบเล็กๆ น้อยๆ จนกระทั่งมาครั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ เรียกว่าเปลี่ยนทุกระบบ ทั้งหน้าบ้าน หลังบ้าน จึงต้องออกมาประชาสัมพันธ์บอกกล่าวให้ทุกท่านได้ทราบ

ตัวอย่างการอัพเกรด เช่น ที่หน้าจอ login ได้ เพิ่มส่วนของ Remember Me ให้โปรแกรมจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้ เมื่อต้องการ login เข้าโปรแกรมก็กดเข้าได้ทันที เพิ่มส่วนของปุ่ม TeamViewer เพื่อเปิดโปรแกรม ให้ทางบริษัท Remote เข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้ได้ทันที ซึ่งมองว่า จะมีประโยชน์มาก สำหรับลูกค้าที่ใช้โปรแกรมไปนานๆ จนหา Contact ไม่เจอ จำชื่อบริษัท ไม่ได้ ฯลฯ หรืออาจมีการเปลี่ยนบรรณารักษ์ใหม่ เมื่อมีปัญหาก็จะสามารถกดปุ่ม TeamViewer เพื่อขอความช่วยเหลือได้โดยตรง

คลิ๊กที่นี่ ดูตัวอย่างหน้าจอก่อนปรับ

ส่วนด้านล่างเป็นตัวอย่างหน้าจอลงทะเบียน แสดง Font ที่ถูกปรับให้มีขนาดใหญ่ขึ้น การจัดวางบนหน้าจอและปุ่มต่างๆ มีความสวยงาม เป็นระเบียบมากขึ้น ส่วนที่นานๆ ใช้ที หรือที่ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ใช้ เช่นปุ่มเลือกเครื่องสแกน กรณีที่่ต้องการสแกนภาพปก จะถูกซ่อนทำเป็นปุ่มคีย์ลัด เพื่อไม่ให้โปรแกรมดูรก โดยจะแจ้งเป็น Tooltip ว่า ให้กดคีย์ใดเพื่อเรียกใช้งานแทน เป็นต้น

ขอยกตัวอย่างการอัพเกรดระบบ Digital Librarian เฉพาะส่วนระบบ เป็นน้ำจิ้มนะครับ เช่น

 1. อัพเกรดฐานข้อมูลจาก MySQL เวอร์ชั่น 5.0 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นเก่าที่ใช้มานานกว่า 10 ปี เป็น Maria DB เวอร์ชั่นใหม่
 2. อัพเกรดโปรแกรมพัฒนาระบบสืบค้น (PHP) จากเวอร์ชั่น2.3 ซึ่งเป็นรุ่นเมื่อประมาณ 10 ปีก่อน เป็นเวอร์ชั่น7 รวมทั้งอัพเกรด Web Server (Apache) จากเวอร์ชั่น 2.2.8 เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด คือ 2.4.29 ทั้งนี้เพื่อช่วยยกระดับการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลและเครื่อง Server เนื่องจาก โปรแกรมรุ่นเก่า มีการตรวจพบว่า มีช่องโหว่ที่ทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดี โจมตีมายังระบบเครือข่าย และคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในองค์กร การปรับมาใช้โปรแกรมรุ่นใหม่กว่า จะช่วยยกระดับการรักษาความปลอดภัย บนระบบเครือข่ายได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น เนื่องจากมีการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง(Bug) ที่มีผู้แจ้งและตรวจพบ
 3. ย้ายการติดตั้งฐานข้อมูล ไฟล์โปรแกรมระบบสืบค้นผ่านเว็บบราวเซอร์ (WebOPAC) และไฟล์มัลติมีเดีย ไปไว้ที่ Drive D: ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยง กรณีที่เครื่องติดไวรัส เนื่องจากไวรัสส่วนใหญ่ จะสร้างความเสียหายกับไดร์ฟ c: เป็นหลัก
 4. ปรับโปรแกรมให้รองรับการใช้งานบนเครื่องที่ใช้ Windows 10 ทั้งรุ่น 32-bit และ 64-bit
 5. วางช่องทาง ให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขปัญหาอย่างง่ายๆ ด้วยตัวเอง และช่องทางการให้ความช่วยเหลือ กรณีที่ผู้ใช้ไม่สามารถเกิดปัญหาได้ โดยเฉพาะการติดตั้งโปรแกรมสำหรับควบคุมระยะไกล (DSS QuickSupport) ฝังไว้ที่หน้าจอ log on (ก่อนเข้าโปรแกรม) ทำให้สามารถติดต่อกับทางผู้ขายได้ทันที
 6. พัฒนาระบบการติดตั้งโปรแกรมให้ง่าย ลดขั้นตอน ที่จะทำให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกยุ่งยาก สับสน ทำให้ผู้ใช้สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ด้วยตัวเอง เมื่อต้องการเพิ่มการติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องใหม่ หรือเมื่อ Format เครื่องใหม่
 7. การตั้งค่าเมื่อเริ่มใช้งานระบบครั้งแรก (รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนเครื่อง Server, เครื่อง Client หรือมีการเปลี่ยนแปลงค่าเครือข่าย) เช่นการตั้งค่าเพื่อติดต่อฐานข้อมล การตั้งค่าเพื่อสำรองฐานข้อมูลจาก Server และการกำหนดที่จัดเก็บไฟล์รูปภาพและมัลติมีดียต่างๆ ถูกรวบไว้เป็นขั้นตอนเดียวกัน ลดความยุ่งยาก
 8. ติดตั้งโปรแกรมลงไดร์ฟ D: เพื่อลดปัญหาการตรวจสอบสิทธิ์ในการเขียนข้อมูลลงไดร์ฟ C: ของ Windows และลดความเสี่ยงจากการติดไวรัส ที่ส่วนใหญ่จะเกิดที่ไดร์ฟ C:/
 9. ปรับปรุงระบบสืบค้นผ่านเว็บ บราวเซอร์ (เช่น Chrome, IE , Firefox) โดยนำ Bootstrap ซึ่งเป็น Front-end framework หรือกรอบที่กำหนดรูปแบบส่วนแสดงผลมาปรับใช้ ทำให้หน้าจอมีรูปแบบที่สวยงาม และดูทันสมัยมากขึ้น
 10. เมื่อมีการ log in ที่ระบบสืบค้นผ่านเว็บ บราวเซอร์เพื่อดูหรือทำรายการต่างๆ อาทิ ดูสถานะการยืมคืน ดูประวัติการยืมคืน ที่หน้าจอสืบค้นผ่านเว็บ จะแสดงรูป และชื่อผู้ log in ที่ด้านบน พร้อมปุ่มสำหรับ log out ลดปัญหาการลืม log out กรณีที่ใช้เครื่องส่วนรวม
 11. ปรับปรุงหน้าจอส่วนโปรแกรมหลัก ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะขนาดของตัวอักษร รองรับหน้าจอรุ่นใหม่ๆ ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีความละเอียดมากขึ้น (ซึ่งส่งผลทำให้หน้าจอโปรแกรมดูมีขนาดเล็กลงและอ่านยากขึ้น)
 12. เพิ่มฟังก์ชั่น จำรหัสผ่าน เพื่อให้เข้าโปรแกรมได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องกรอกรหัสผ่านทุกครั้งฯลฯ

รายละเอียดต่างๆ ทางบริษัท จะทยอยส่งให้กับลูกค้าเดิม ส่วนท่านที่ยังไม่ได้ใช้โปรแกรม หากสนใจติดต่อผ่านทางไลน์ สะดวกที่สุดหรือโทรศัพท์ ตามที่ปรากกฎบนหน้าเว็บนะครับ

สำหรับลูกค้าที่ต้องการเข้าเว็บบริษัท มาอัพเดทข่าวสาร หรือเพื่อดูช่องทางติดต่อบริษัท หากกลัวจำชื่อเว็บไม่ได้ (เพราะชื่อไม่สื่ออะไรเกี่ยวกับห้องสมุดเลย) ขี้เกียจเข้าไป Search หาใน google ด้วย ให้จำชื่อนี้นะครับ www.โปรแกรมห้องสมุด.com ซึ่งจะ Redirect เข้ามาที่เว็บบริษัททันทีครับ ที่สำคัญอย่าลืมพิมพ์ www นำหน้าด้วยนะครับ ถ้าไม่พิมพ์จะหาไม่เจอครับ

สวัสดีครับ.