Digital Librarian คือ…

Digital Librarian
Digital Librarian คือ …..

Digital Librarian คือโปรแกรมห้องสมุด ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยงานบรรณารักษ์ ประกอบด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ ที่บริษัทคิดค้นเพื่อช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น รองรับมาตรฐานสากลในหลายๆ ด้าน เช่น MARC21 รองรับแนวโน้มการ พัฒนางานห้องสมุดในอนาคต และถือได้ว่าถูกที่สุด เมื่อเทียบกับคุณสมบัติที่มากมายและครบครัน
Digital Librarian มีทั้งเวอร์ชั่น Client-Server และ Web เพื่อให้เลือกใช้ตามความต้องการและความเหมาะสม

ห้องสมุดที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวก็สามารถทำงานได้ เนื่องจากเป็นระบบ MDI จึงเปิดหน้าจอใช้งานซ้อนกันได้ เช่น ขณะลงทะเบียน ก็สามารถสลับไปให้บริการยืม-คืนก่อนได้ โดยไม่ต้องปิดหน้าจอลงทะเบียน หรือหากมีหลายเครื่องก็สามารถแบ่งการทำงานตามระบบงานเพื่อความสะดวก

ในด้านราคา Digital Librarian มีช่วงของราคาที่กว้างมาก ห้องสมุดสามารถเลือกได้ว่า ต้องการใช้ระบบงาน(Module)ใดบ้าง และภายในระบบงานต้องการใช้ Option ใดบ้าง การจะเลือกใช้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสม ซึ่งจะมีผลต่อราคา หากยังไม่จำเป็นต้องใช้ หรือยังมีงบประมาณจำกัด สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ในภายหลังโดยไม่กระทบกับการทำงานที่ผ่านมา นับทำให้ลูกค้าของบริษัท จึงมีตั้งแต่ห้องสมุดขนาดเล็ก ห้องสมุดสถานศึกษาระดับโรงเรียนถึงมหาวิทยาลัย รวมถึงห้องสมุดบริษัทขนาดใหญ่ระดับประเทศและระดับโลก

สิ่งที่จะได้จากโปรแกรม คือความง่ายในการทำงาน ซึ่งจะหาไม่ได้จากโปรแกรมทั่วไป ไม่ว่าจะมีราคาต่ำกว่าหรือสูงกว่า เนื่องจากแนวคิดในการออกแบบที่ ผู้พัฒนาสมมติตัวเองเป็นบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ที่ต้องการลดภาระงานที่ยุ่งยากซ้ำซ้อน เพื่อนำเวลาที่ได้ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ขณะเดียวกันโปรแกรมยังรองรับมาตรฐานสากลในด้านต่างๆ เช่น Marc21 AACR2 รวมถึงการรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ รองรับการทำ E-book การทำ Multimedia เป็นต้น

ด้วยคุณภาพของโปรแกรม ด้วยคุณภาพการให้บริการหลังการขาย ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ดังที่ปรากฎโลโก้ (LOGO) ในหน้าแรก ซึ่งกว่า 90% ตัดสินใจซื้อ ภายหลังจากดูการสาธิตโปรแกรม (Demo) และเปรียบเทียบกับโปรแกรมอื่นๆ

Check Also

โดนจนได้!

หายไปนาน เพราะมัวหาบริษัท Cloud ที่ดีที่สุด และเหมาะสมกับการใช้งานที่สุด กว่าจะเลือกได้ก็ปาเข้าไปหลายวัน กว่าจะเซ็ทอัพอะไรเสร็จ ก็เสียเวลาอีกหลายวัน กระทั่งพอเห็นเซ็ทโน่นนี่นั่น จนโอเคแล้ว ปรากฎอยู่ๆ  ฟังก์ชั่นที่เซ็ทไว้ ซึ่งตอนแรกใช้งานได้ปกติ ผ่านมาหลายวันลองเข้าไปใช้ดู กลับใช้ไม่ได้ …