โปรแกรมห้องสมุด Digital Librarian – ก่อนหน้านี้เคยบอกลูกค้าและว่าที่ลูกค้าว่า ในช่วงหลังๆ บริษัทไม่ได้อัพเกรดระบบงานหลักๆ ของโปรแกรมสักเท่าไหร่แล้ว เพราะมุ่งไปพัฒนาระบบงานใหม่ที่เป็นระบบเสริม เนื่องจากระบบหลักได้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายแสนง่าย เป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้าดีอยู่แล้ว และ