โปรแกรมห้องสมุด ยกเลิกระบบอีเมล์
โปรแกรมห้องสมุด – ยกเลิกการจำหน่ายระบบอีเมล์แจ้งเตือน ทดแทนด้วยระบบ Line Notify ระบบอีเมล์ เตือน/ทวง หนังสือและ/หรือค่าปรับด้วยเหตุที่ระบบ Line มีการใช้แพร่หลายมากขึ้น ไม่ว่าในระดับนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน หรือประชาชนทั่วไป เมื่อเทียบกับระบบอีเมล์ จะมักจะใช้ในกลุ่มคนทำงานเป็นส่วนใหญ่เท่านั้น รวมถึงการกำหนดค่าต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้ สัมพันธ์
ภารกิจ ในการอัพเกรดโปรแกรม Digital Librarian ครั้งใหญ่ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เป็นการเปลี่ยนแปลง ทั้งในส่วนของ ฐานข้อมูล เว็บสืบค้น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยจากการถูกโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดี และการเปลี่ยนแปลงหน้าตาของโปรแกรมให้ดูเรียบร้อย สวยงาม และทันสมัย น่าใช้มากขึ้น จากเดิมที่เป็นโปรแกรมที่งามแต่ภายใน ตอนนี้ดูงามทั้งภายในและภายนอกแล้วครับ อันที่จริง ตัวโปรแกรม
โปรแกรมห้องสมุด Web Application
– อัพเดทครับ บริษัทได้ยกเลิกการขายโปรแกรม Smart Library แล้ว เนื่องจากการเข้ามาของระบบ Cloud ทำให้ตอบโจทย์เรื่องการใช้งานโปรแกรมแบบ Online Realtime ผ่านเครือข่าย Internet ได้ ในราคาที่ถูกมากๆ ขณะที่จุดอ่อนของโปรแกรมแบบ Web Application (ทุกโปรแกรม ไม่เว้นแม้แต่ Smart Library ที่เราพยายามทำออกมาให้ดี