/ Published in post
หลักๆ ของเวอร์ชั่นใหม่ ปี 2018 คือการอัพเกรดฐานข้อมูล (
เมื่อช่วง 10 ปีก่อนเวลามีปัญหาโปรแกรมต้อง Cap หน้าจอ แล
ปีก่อนเพิ่งตอบไปว่า โปรแกรมรองรับ Windows8 ปีนี้ลูกค้าส
…กำลังแปลงข้อมูลให้กระทรวงๆ หนึ่ง ซึ่งเพิ่งเซ็นสั
โปรแกรมห้องสมุด Web Application
– อัพเดทครับ บริษัทได้ยกเลิกการขายโปรแกรม Smart L
การลงทะเบียนในรูปแบบ Marc21
ควันหลง !! จากงานสัมมนาประจำปีสมาคมห้องสมุดฯครับ มีบรรณ
/ Published in How To
อ่านภาค Update ที่ สร้าง eBook ง่ายๆ ได้อย่างไร ภาค 2 (
ในบทความนี้ จะขอกล่าวถึงระบบงานของโปรแกรมห้องสมุดในภาพร
Fortune
จะเลือกซื้อโปรแกรมอย่างไร คำตอบคือต้องดู 2 อย่างครับ 1.