โปรแกรมห้องสมุด ยกเลิกระบบอีเมล์
โปรแกรมห้องสมุด – ยกเลิกการจำหน่ายระบบอีเมล์แจ้งเ
โปรแกรมห้องสมุด แนะนำ Zk4500
โปรแกรมห้องสมุด Digital Librarian มีระบบงานย่อยคือ ระบบ
/ Published in How To
Update – ราคาคลาวด์ตอนนี้ ลดลงพอสมควรแล้วครับ และ
ระบบยืมคืนผ่านมือถือ – Circulation on Mobile R
ภารกิจ ในการอัพเกรดโปรแกรม Digital Librarian ครั้งใหญ่
/ Published in How To
เลขหมู่หนังสือ
เลขหมู่หนังสือ – การวิเคราะห์และให้หมวดหมู่ นับเป
/ Published in How To
เลขผู้แต่ง
ระหว่างเขียนถึงการอัพเกรดโปรแกรม มีรายการอัพเกรดนึงที่น
/ Published in post
หลักๆ ของเวอร์ชั่นใหม่ ปี 2018 คือการอัพเกรดฐานข้อมูล (
เมื่อช่วง 10 ปีก่อนเวลามีปัญหาโปรแกรมต้อง Cap หน้าจอ แล