คู่มือดูแลระบบเบื้องต้น

คู่มือดูแลระบบเบื้องต้น
คู่มือพื้นฐานสำหรับจัดการและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตัวเอง

การสำรองระบบ

การสำรองระบบ สำรองทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม ควรทำทั้งส่วนเครื่อง Client เครื่อง Server (เลือกทำตามยี่ห้อฐานข้อมูลที่ใช้)

การสำรองข้อมูล

การสำรองข้อมูล เป็นการสำรองเฉพาะข้อมูล ไม่สำรองมัลติมีเดียและอื่นๆ

  • วิธีสำรอง MySQL ที่เครื่อง Client
  • วิธีนำกลับมาใช้ (ห้ามทำเด็ดขาด ถ้าข้อมูลปัจจุบันไม่เสียหาย หรือไม่แน่ใจ)
  • วิธีสำรอง MySQL ที่เครื่อง Server ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถสำรองจากเครื่อง Client (ตามวิธีด้านบน)ได้

วิธีอัพเกรด/อัพเดท

วิธีอัพเกรด/อัพเดท โปรแกรมในส่วนต่างๆ

  • วิธีอัพเกรดโปรแกรมหลัก (ทำที่เครื่อง Client) –> ก่อนทำควรสำรองโปรแกรมไว้ก่อน กดดูวิธีสำรอง
  • วิธีอัพเกรดโปรแกรมสืบค้นผ่านเว็บ (ทำที่เครื่อง Server) –> ก่อนทำควรสำรองโปรแกรมไว้ก่อน กดดูวิธีสำรอง
  • วิธีอัพเกรดฐานข้อมูล/ปรับแก้ฐานข้อมูลจากแฟ้มที่บริษัทส่งให้ (ทำที่เครื่อง Client) –> ก่อนทำควรสำรองฐานข้อมูล ด้วยวิธีการข้างต้นก่อน

แก้ไขปัญหา

วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากระบบ

อื่นๆ

วิธีการดูแลระบบในส่วนอื่นๆ