แยกจำหน่ายระบบมัลติมีเดีย เป็น 2 Option

บริษัท แยกรูปแบบการจำหน่ายระบบหลากสื่อหรือ Multimedia ออกเป็น 2 รูปแบบคือ แบบที่ใช้ระบบเต็มระบบ ซึ่งเป็นแบบที่จำหน่ายมานานแล้ว กับแบบใหม่สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้เฉพาะการใส่ภาพปกและภาพสมาชิก เพื่อจะได้ไม่ต้องจ่ายส่วนที่ไม่ต้องการใช้ โดยแบบที่ 2 นี้ จะมีราคาเพียง 50% ของระบบมัลติมีเดียเต็มระบบ

2 แบบแตกต่างกัน คือแบบเต็มระบบ นอกจากจะใส่ภาพปกและภาพสมาชิกแล้ว ยังรองรับการใส่ไฟล์ต่างๆ ลงในระบบลงทะเบียน เช่น ไฟล์ Ebook, ไฟล์ pdf, ไฟล์ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดเปิดดู อ่าน ฟัง จากหน้าจอสืบค้น

แต่เนื่องจากไฟล์ที่จะนำมาใส่ในระบบจะต้องเป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยงานต้นสังกัดของห้องสมุดเท่านั้นเช่น ผลงานวิชาการ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ เอกสารเผยแพร่ของหน่วยงาน ฯลฯ จะนำไฟล์ที่ติดลิขสิทธิ์มาใส่ในระบบไม่ได้ ห้องสมุดจึงมักมองข้าม ไม่สนใจใช้ฟังก์ชั่นนี้

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน มีห้องสมุดบางแห่งที่อยากมี Ebook ไว้ให้บริการสมาชิก แต่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณไม่สามารถจัดซื้อ Ebook ได้ ได้หาทางออกด้วยการรวบรวม Link ของ Ebook แจกฟรี เพื่อให้สมาชิกเปิดอ่านได้โดยห้องสมุดไม่จำเป็นต้อง Download ไฟล์มาเก็บไว้บน Server ไม่ต้องเสียพื้นที่จัดเก็บ และไม่ต้องเสี่ยงกับปัญหาลิขสิทธิ์ แต่หากไม่มั่นใจ อาจสอบถามต้นทางก่อนนะครับ ว่าทำได้หรือไม่

สำหรับผู้ที่ใช้ระบบมัลติมีเดียของ Digital Librarian สามารถลงทะเบียน Ebook และนำลิงค์มาใส่ไว้ในระบบลงทะเบียนได้เช่นกัน ซึ่งมีข้อดีคือ ผู้ใช้บริการห้องสมุดสามารถสืบค้น และพบหนังสือที่เป็น Ebook เหล่านี้ ด้วยวิธีเดียวกันกับการค้นหาหนังสือที่มีตัวเล่มในห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็นการค้นจากชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง ฯลฯ และสามารถสืบค้นไปพร้อมๆ กับการค้นหนังสือที่มีตัวเล่ม หรือจะแยกสืบค้นเฉพาะหนังสือที่เป็น Ebook หรือเฉพาะที่เป็นตัวเล่มก็ได้

ที่เล่ามาทั้งหมดนี้ อาจทำให้ลังเลว่า ควรจะใช้ระบบมัลติมีเดียแบบเต็มระบบหรือเฉพาะภาพหน้าปก ภาพสมาชิกดี ข้อแนะนำคือ เลือกใช้ตามความจำเป็น หากตอนนี้ใช้เพียงเฉพาะภาพปก ภาพสมาชิก ก็เลือกใช้เท่านี้ไปก่อน หากมีความต้องการอยากใช้ระบบแบบเต็มระบบ ก็ซื้อเพิ่มในราคาที่เป็นส่วนต่าง 50% เท่านั้นครับ