25/03/2566 เพิ่มช่องทางเปิดหน้าสืบค้นบน cloud

ปกติ ลูกค้า Cloud ที่ไม่ได้จดโดเมนเนมเอง จะต้องให้สมาชิกเรียกเข้าหน้าสืบค้นผ่าน หมายเลข ip address ตามด้วย /ชื่อย่อหน่วยงาน ซึ่งยากต่อการจดจำ และบอกต่อ เช่น 104.13.229.185/sbu

ปัจจุบันบริษัทได้จดโดเมนเนมกลางชื่่อ library-on-cloud.com เพื่อเรียกใช้แทนเลข IP จึงสามารถเปิดหน้าสืบค้นด้วย url เช่น library-on-cloud.com/sbu ได้

หากลูกค้าใช้ ip ในการสร้าง link หรือ banner อยู่ก่อนแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องแก้ไข link นะครับ