แก้ปัญหา Network ไม่เสถียร

สำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเข้าโปรแกรมไม่ได้บ่อยๆ เพราะระบบเครือข่ายภายในองค์กรไม่เสถียร หรือมีการเปลี่ยนแปลงระบบเครือข่ายภายในบ่อยๆ รบกวนติดต่อเข้ามาทันทีที่พบปัญหาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีแก้แบบถาวรนะครับ