(ไม่) ด่วน!! ลด 30% โปรแกรมห้องสมุด Digital Librarian เพื่อร่วมฝ่าวิกฤตโควิด

ส่วนลด 30% สำหรับ Digital Librarian ท่านที่สนใจไม่ต้องรีบตัดสินใจนะครับ ทางบริษัทจะยังคงโปรโมชั่นนี้ไปจนกว่า สถานการณ์ต่างๆ จะดีขึ้น และเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านได้พิจารณาเปรียบเทียบกับโปรแกรมอื่นอย่างเต็มที่ครับ

ดูราคากดที่นี่ครับ