โปรแกรมห้องสมุด Digital Librarian ยกเลิกการจำหน่ายระบบอีเมล์แจ้งเตือน

โปรแกรมห้องสมุด – ยกเลิกการจำหน่ายระบบอีเมล์แจ้งเตือน
ทดแทนด้วยระบบ Line Notify
ระบบอีเมล์ เตือน/ทวง หนังสือและ/หรือค่าปรับด้วยเหตุที่ระบบ Line มีการใช้แพร่หลายมากขึ้น ไม่ว่าในระดับนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน หรือประชาชนทั่วไป เมื่อเทียบกับระบบอีเมล์ จะมักจะใช้ในกลุ่มคนทำงานเป็นส่วนใหญ่เท่านั้น รวมถึงการกำหนดค่าต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้ สัมพันธ์โดยตรงกันนโยบาย หรือ Policy ขององค์กร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในระบบ Mail Server ขององค์กร จะส่งผลให้ต้องปรับแก้ค่าต่างๆ ทำให้ผู้ใช้ไม่ได้รับความสะดวก บริษัทจึงขอประกาศยกเลิกการจำหน่ายระบบอีเมล์แจ้งผลการจองและทวงทรัพยากรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอนำเสนอระบบ Line Notify เข้ามาใช้ในการทวงคืน การแจ้งข่าวสาร จากห้องสมุด ไปยังผู้ใช้บริการแทน

โปรแกรมห้องสมุด แจ้งเตือน/ทวง หนังสือและ/หรือค่าปรับ ผ่าน Line
โปรแกรมห้องสมุด แจ้งรายชื่อหนังสือใหม่ผ่าน Line

อย่างไรก็ตาม สำหรับห้องสมุดที่ใช้ระบบอีเมล์นี้อยู่ บริษัท จะยังคงให้บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเช่นเดิม แต่หากต้องการเปลี่ยนมาใช้ระบบ Line Notify ทดแทนระบบนี้ สามารถติดต่อมายังบริษัท เพื่อขอเปลี่ยนเป็นระบบแจ้งเตือนผ่าน Line notify ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่สำหรับห้องสมุด ที่ยังไม่ได้อัพเกรดระบบเลย จะทำไม่ได้นะครับ เพราะมีปัญหาทางด้านรหัสภาษา และการปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควร

จริงๆ สำหรับลูกค้าที่ให้โปรแกรมเวอร์ชั่นเก่ามากๆ ไม่ว่าจะต้องการใช้หรือไม่ใช้ระบบ Line Notify หรือระบบใหม่ๆ อื่นๆ ก็อยากให้อัพเกรดระบบสักที ลองดูข้อมูลเรื่องการอัพเกรดบางส่วนได้จาก ที่นี่ ครับ

สวัสดีครับ.

ป.ล. อย่าลืมนะครับ จำเว็บไซต์บริษัท ไม่ได้ จำเบอร์ติดต่อไม่ได้ จำอะไรไม่ได้ จำแค่ www.โปรแกรมห้องสมุด.com และต้องมี www. นำหน้าด้วยนะครับ