อัพเดทฟีเจอร์ใหม่ระบบ LINE Notify

บทความ -> มีข่าวมาบอก ได้เพิ่มเรื่องการอัพเดทฟีเจอร์ใหม่ของระบบ LINE Notify ลองไปดูกันนะครับ https://dss.co.th/line-notify-digital-librarian/