อัพเดทข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโปรแกรมผ่านทาง facebook

หลังจากนี้ บริษัท จะใช้ช่องทาง facebook โปรแกรมห้องสมุด Digital Librarian เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร การอัพเดทและเรื่องอื่นๆ เป็นช่องทางหลัก ท่านสามารถกด Like เพจ เพื่อความสะดวกในการติดตาม และรับทราบข้อมูลข่าวสารต่อไป