อย่าเลือกโปรแกรมโดยเปรียบเทียบจากตัวหนังสือ หรือเลือกราคาที่ต่ำกว่า หรือเพราะขายดี

อย่าเลือกโปรแกรมโดยเปรียบเทียบจากตัวหนังสือ หรือเลือกราคาที่ต่ำกว่า หรือเพราะขายดี เพราะทั้งหมดนี้ อาจทำให้ต้องเสียเงินไม่ต่ำกว่า 2 ต่อ