สืบค้นผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตได้ไหม มือถือระบบ Andriod ใช้ได้ไหม Apple (IOS) ใช้ได้หรือเปล่า

สืบค้นผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตได้ไหม มือถือระบบ Andriod ใช้ได้ไหม Apple (IOS) ใช้ได้หรือเปล่า

ได้ครับ

แต่หากเป็นระบบที่ใช้ค้นได้เฉพาะภายในหน่วยงาน (Intranet) จะมีข้อที่สังเกตคือ ห้องสมุดต้องมีระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) และมือถือหรือแท็บเล็ตที่จะใช้ค้น จะต้องเชื่อมต่อเข้ากับระบบ WiFi ของห้องสมุดด้วย

แต่หากทำงานบนระบบคลาวด์ (Cloud) หรือเป็นระบบที่รองรับการสืบค้นผ่าน Internet อยู่แล้ว สามารถค้นได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลาครับ

สืบค้นผ่านมือถือ แท็บเล็ต ทั้งระบบ Andriod และ IOS