ระยะหลังผู้สนใจโปรแกรมที่ติดต่อเข้ามา เป็นห้องสมุดที่ใช้โปรแกรมอื่นอยู่ก่อนแล้ว

ระยะหลังผู้สนใจโปรแกรมที่ติดต่อเข้ามา เป็นห้องสมุดที่ใช้โปรแกรมอื่นอยู่ก่อนแล้ว เพราะโปรแกรมมีปัญหา แต่ถูกเท แนะนำว่า หากสนใจโปรแกรมใดให้ลองสุ่มสอบถามกับลูกค้าของโปรแกรมนั้นๆ โดยตรง