ระบบห้องสมุด Digital Librarian สามารถใช้งานบน Windows 11 ได้ไหม

ระบบห้องสมุด Digital Librarian รองรับการใช้งานบน Windows 11 ครับ