เมื่อพบปัญหา

ปัญหาในการใช้งาน อาจเกิดขึ้นได้จากหลายๆ สาเหตุ ทั้งจากโปรแกรมเอง (ซึ่งพบน้อยมาก) ปัญหาจากไวรัส เครื่องเสีย ไฟตก ไฟดับ ฯลฯ

บริษัท ได้รวบรวมวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ไว้ ท่านสามารถดูได้ว่า มีปัญหาที่ตรงกับที่ท่านพบอยู่หรือไม่

ที่เมนู FAQ & Trouble shooting และ Webboard

หากไม่พบวิธีแก้ไขปัญหา หรือไม่เข้าใจ ไม่แน่ใจ ท่านสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมายังบริษัทโดย

charlie
1. คลิ๊กที่รูปแล้วติดตั้งโปรแกรม Quick Support
2. แจ้ง ID มาที่ 085 216 9695 หรือ Email: dsscoth@yahoo.com
หมายเหตุ: ต้องเปิดโปรแกรม Quick Support ไว้จนกว่าจะแก้ปัญหาแล้วเสร็จ

หากหน่วยงานของท่านไม่อนุญาตให้มีการควบคุมเครื่องจากระยะไกลด้วยวิธีการข้างต้น ท่านสามารถ ติดต่อมายังบริษัท เพื่อแจ้งปัญหา ข้อสงสัย โดยตรงที่

Hotline: 085 216 9695 หรือ Email: dsscoth@yahoo.com

หากท่านต้องการส่งปัญหา พร้อมแสดงหน้าจอที่เกิดปัญหา ให้ Copy หน้าจอ โดยดำเนินการดังนี้

1. แจ้งปัญหาที่พบ และ copy หน้าจอมาให้ดูโดย
    1.1 การกดปุ่ม PrtSc บนคีย์บอร์ด
    1.2 เปิดโปรแกรม Microsoft Word เลือกไปที่เมนู Edit และเลือก Paste ดูตัวอย่าง
2. ระบุถึงการทำงาน ก่อนที่จะเกิดปัญหา ว่าทำอะไรกับเครื่องหรือโปรแกรม เช่น เปลี่ยน Server เปลี่ยน IP Address มีปัญหาไฟดับ หรือเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ ฯลฯ

ส่งมาที่อีเมล์ dss.co.th@yahoo.com