สืบค้นผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตได้ไหม มือถือระบบ Andriod ใช้ได้ไหม Apple (IOS) ใช้ได้หรือเปล่า

/ / Breaking NEWS

ได้ครับ
แต่หากเป็นระบบที่ใช้ค้นได้เฉพาะภายในหน่วยงาน (Intranet) จะมีข้อที่สังเกตคือ ห้องสมุดต้องมีระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) และมือถือหรือแท็บเล็ตที่จะใช้ค้น จะต้องเชื่อมต่อเข้ากับระบบ WiFi ของห้องสมุดด้วย

แต่หากทำงานบนระบบคลาวด์ (Cloud) หรือเป็นระบบที่รองรับการสืบค้นผ่าน Internet อยู่แล้ว สามารถค้นได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลาครับ

สืบค้นผ่าน Mobile Devices

สืบค้นผ่านมือถือ แท็บเล็ต ทั้งระบบ Andriod และ IOS