ราคา

บริษัท อยู่ระหว่างเลือกผู้ให้บริการระบบ Cloud เพื่อปรับโครงสร้างราคาใหม่ ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุป ในช่วงเดือนพ.ย. 2563 นี้ครับ