Home | post | รองรับ windows10

รองรับ windows10

windows10

ปีที่แล้ว เพิ่งตอบไปว่า รองรับ Windows8 ปีนี้ลูกค้าสอบถามมาว่า รองรับ Windows10 หรือไม่ ตอบเหมือนเดิมครับว่า รองรับครับ สามารถใช้งานได้ทั้ง Windows10 แบบ 32 บิต และ 64 บิต และระบบสืบค้นผ่านเว็บ บราวเซอร์ (Web Browser เช่น IE, Firefox, Chrome) ก็รองรับหน้าจอทัชสกรีนด้วยเช่นกันครับ

Check Also

โปรแกรมห้องสมุด ยกเลิกระบบอีเมล์

โปรแกรมห้องสมุด Digital Librarian ยกเลิกการจำหน่ายระบบอีเมล์

โปรแกรมห้องสมุด – ยกเลิกการจำหน่ายระบบอีเมล์ ทดแทนด้วยระบบ Line Notify ด้วยเหตุที่ระบบ Line มีการใช้แพร่หลายมากขึ้น ไม่ว่าในระดับนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน หรือประชาชนทั่วไป เมื่อเทียบกับระบบอีเมล์ จะมักจะใช้ในกลุ่มคนทำงานเป็นส่วนใหญ่เท่านั้น …