คู่มือดูแลระบบ

Digital Librarian Administrator Manual

For more help please refer to FAQ & Trouble Shooting
    • การสำรองระบบ สำรองทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม ควรทำทั้งส่วนเครื่อง Client เครื่อง Server(เลือกทำตามยี่ห้อฐานข้อมูลที่ใช้)

สำรองเครื่อง Client ทำครั้งแรก และเมื่อมีการอัพเกรดโปรแกรมเท่านั้น ทำที่เครื่อง Client ที่มีโปรแกรมอัพเดทที่สุด
สำรองเครื่อง Server(MySQL) ทำครั้งแรก/เมื่ออัพเดทเว็บ/ใส่มัลติมีเดียจำนวนมาก/ต้องการ Format เครื่อง

วิธีนำกลับมาใช้

    • การสำรองข้อมูล เป็นการสำรองเฉพาะข้อมูล ไม่สำรองมัลติมีเดียและอื่นๆ

วิธีสำรอง MySQL ที่เครื่อง Client

วิธีนำกลับมาใช้ห้ามทำเด็ดขาด ถ้าข้อมูลปัจจุบันไม่เสียหาย หรือไม่แน่ใจ
วิธีสำรอง MySQL ที่เครื่อง Server ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถสำรองจากเครื่อง Client (ตามวิธีด้านบน)ได้

    • วิธีอัพเกรด/อัพเดท

วิธีอัพเกรดโปรแกรมหลัก (ทำที่เครื่อง Client) –> ก่อนทำควรสำรองโปรแกรมไว้ก่อน กดดูวิธีสำรอง
วิธีอัพเกรดโปรแกรมสืบค้นผ่านเว็บ (ทำที่เครื่อง Server) –> ก่อนทำควรสำรองโปรแกรมไว้ก่อน กดดูวิธีสำรอง
วิธีอัพเกรดฐานข้อมูล/ปรับแก้ฐานข้อมูลจากแฟ้มที่บริษัทส่งให้ (ทำที่เครื่อง Client) –> ก่อนทำควรสำรองฐานข้อมูล ด้วยวิธีการข้างต้นก่อน

    • แก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหากรณีที่ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้

    • อื่นๆ

การติดตั้งโปรแกรมเครื่อง Server
ทำเมื่อติดตั้งบนเครื่องใหม่เท่านั้น เนื่องจากหากมีข้อมูลเดิมที่ใช้งานอยู่จะถูกทับ(แทนที่)ทันที
ถ้ามีโปรแกรมอยู่แล้ว แต่ต้องการลงโปรแกรมใหม่ ให้สำรองระบบสำหรับเครื่อง Server ก่อน โดยดูที่ สำรองเครื่อง Server(MySQL) และต้องแน่ใจว่าสำรองได้จริง
วิธีติดตั้ง — ดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์ setupserver.exe ที่แผ่น Setup รอจนเสร็จ

การติดตั้งโปรแกรมเครื่อง Client
ถ้าเครื่องเคยติดตั้งโปรแกรมแล้ว ให้สำรองระบบสำหรับเครื่อง Client ก่อน โดยดูที่ สำรองเครื่อง Client
วิธีติดตั้ง
— ดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์ setupclient.exe ที่แผ่น Setup รอจนเสร็จ

การตั้งค่าโปรแกรมเพื่อใส่ภาพปก ภาพสมาชิก และมัลติมีเดีย
เปลี่ยน IP เครื่อง Server ต้องแก้ส่วนไหนบ้าง
การติดตั้ง SQL SERVER ที่เครื่อง Client(เครื่องลูก)
วิธีแชร์โฟลเดอร์เพื่อสิทธิ์ในการเขียนไฟล์ในเครื่องแม่ (Server)
วิธีการดู IP Address เครื่อง
วิธีการดูชื่อเครื่อง
RFID :- วิธีการดู Port RFID และการตั้งค่าให้โปรแกรมรับรู้