คู่มือดูแลระบบ

Digital Librarian Administrator Manual
For more help please refer to FAQ & Trouble Shooting

การสำรองระบบ

การสำรองระบบ สำรองทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม ควรทำทั้งส่วนเครื่อง Client เครื่อง Server (เลือกทำตามยี่ห้อฐานข้อมูลที่ใช้)

การสำรองข้อมูล

การสำรองข้อมูล เป็นการสำรองเฉพาะข้อมูล ไม่สำรองมัลติมีเดียและอื่นๆ

วิธีอัพเกรด/อัพเดท

วิธีอัพเกรด/อัพเดท โปรแกรมในส่วนต่างๆ

แก้ไขปัญหา

วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากระบบ

อื่นๆ

วิธีการดูแลระบบในส่วนอื่นๆ

TOP