Home » Uncategorised » การหาและการจัดการเลขผู้แต่งของโปรแกรม

การหาและการจัดการเลขผู้แต่งของโปรแกรม

ระหว่างเขียนถึงการอัพเกรดโปรแกรม มีรายการอัพเกรดเกี่ยวกับการเก็บเลขผู้แต่ง หรือ Cutter ไว้ติดกับชื่อผู้แต่งแต่ละท่าน ซึ่งแต่ละชื่อจะแตกต่างกันเช่น

ผู้แต่งชื่อ วีระ ใช้เลขผู้แต่งเป็น ว841

ชื่อ วีระ วัฒนสินธ์ ใช้ ว842
ชื่อ วีระกุล ใช้ ว843

การเปิดตำรา หาเลขผู้แต่งก็ดูจะยุ่งยากเสียเวลา

จึงขอแนะนำ เว็บไซต์สำหรับค้นหาเลขผู้แต่ง 2 ที่คือ
http://app.eng.ubu.ac.th/~app/ecutter/ และ
http://libapp.tsu.ac.th/e-service/custernumber/

หนังสือฝรั่ง หาที่
http://www.unforbi.com.ar/cutteren/
http://calculate.alptown.com/ (ใส่ชื่อที่ต้องการค้นหาแล้ว กดตรง LC Cutter) ที่กรอบ Search option

สำหรับโปรแกรม Digital Librarian เมื่อมีการใส่ชื่อ และเลขผู้แต่งไว้ครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อมีการเลือกชื่อผู้แต่งในการลงทะเบียนหนังสือครั้งต่อไป โปรแกรมจะทำการสร้างเลขผู้แต่งสำหรับหนังสือชื่อนั้นๆ ให้ท่านโดยอัตโนมัติ

โดยเฉพาะห้องสมุดที่ใช้ระบบการจัดหมวดหมู่แบบดิวอี้ (Dewey) โปรแกรมจะนำตัวอักษรตัวแรกของชื่อเรื่องมาประกอบเป็นเลขผู้แต่งขอหนังสือเล่มนั้นด้วย เช่น

หนังสือชื่อ การพัฒนาศักยภาพ แต่งโดย วีระ xxxx
โปรแกรมจะสร้างเลขผู้แต่งเป็น ว841ก ให้ทันที หลังจากเลือกชื่อผู้แต่งคือ วีระ ในหน้าลงทะเบียน

ส่วนห้องสมุดที่ไม่ใช้เลขผู้แต่ง ที่มีส่วนของตัวเลข โดยใช้รูปแบบประมาณ ว – ก
โปรแกรมก็จะสร้างเลขผู้แต่งรูปแบบนี้ให้ท่านโดยอัตโนมัติเช่นกัน โดยทานเพียงกำหนดรูปแบบนี้ ในตอนที่เริ่มใช้งานโปรแกรมครั้งแรกเท่านั้น!!

เจ๋งอ่ะ!!