การกู้คืนระบบจากไฟล์ที่สำรอง ที่เครื่องแม่ข่าย (Server)

หมายเหตุ :
ทำภายหลัง Format เครื่องใหม่เท่านั้น และกู้คืนโดยใช้โฟลเดอร์ bakupserver ที่ได้จากการสำรองล่าสุด

1.
เปิด Folder bakupserver ที่ได้จากการสำรอง เข้าไปที่ \AppServ\www\library แล้วดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์ installappserv.bat เพื่อติดตั้งโปรแกรม AppServ รอจนเสร็จ
2.
ที่เดี่ยวกัน (คือ bakupserver\AppServ\www\library ) ดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์ restoreserver.bat รอจนเสร็จ
3.
Share Folder /multimedia เพื่อให้เครื่องอื่น สามารถนำไฟล์มัลติมีเดีย ภาพปก ภาพสมาชิก ใส่ไว้ใน Server ได้ วิธีการแชร์
ทดสอบผลการติดตั้ง เปิดหน้าสืบค้น โดย กดที่นี่